Werkkapitaal: wat is dat precies?

Als je praat met een bank of financiële cijfers leest, gaat het vaak over ‘werkkapitaal’. Maar wat houdt ‘werkkapitaal’ eigenlijk in? 

werkkapitaal

Werkkapitaal heb je als ondernemers nodig om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen. Je eerste gedachte is misschien: dat is mijn banksaldo! Maar dat is slechts gedeeltelijk waar. Naast je liquide middelen bevat werkkapitaal namelijk ook je voorraad, debiteuren, crediteuren en overige kortlopende schulden. 

Het totaal van je voorraad, debiteuren en liquide middelen vormen je ‘vlottende activa’.
Je crediteuren en overige kortlopende schulden vormen samen je ‘vlottende passiva’.
Door het totaal van je vlottende activa te verminderen met het totaal van je vlottende passiva, krijg je de waarde van je werkkapitaal.

Negatief of positief saldo?

Als dat saldo negatief is, dan betekent dit dus eigenlijk dat je je schulden op korte termijn niet kunt betalen. Dat wil overigens niet zeggen dat je bij een positief saldo wel in staat bent om je schulden te voldoen. Want je moet eerst je voorraden verkopen en je debiteuren moeten je eerst betalen voordat je het geld dat daaruit vrijkomt, kunt gebruiken voor betalingen.
Maar uiteindelijk wordt een positieve waarde van het werkkapitaal gezien als een goede ontwikkeling.

Beheer je werkkapitaal

Nu zijn wij als financials niet snel tevreden, want een hele hoge waarde van je werkkapitaal is ook weer niet goed! Het kan immers betekenen dat je te veel voorraad hebt, of dat je debiteuren te laat betalen. Een goed beheer van je werkkapitaal is dus van essentieel belang. Zorg daarom dat je regelmatig kijkt naar de waarde van je voorraden en zorg ervoor dat je debiteuren op tijd betalen.