5 valkuilen in je cashflowoverzicht

Inzicht in je cashflow: wat kan er nu fout gaan?

In mijn blog ‘5 tips om zelf inzicht te krijgen in je cashflow’ heb ik tips gegeven om je op weg te helpen met inzicht krijgen in je eigen cashflow. Ik hoop dat ik je met deze tips al een aardig eindje op weg heb geholpen. Toch zijn er ook valkuilen op dit gebied en die komen vaker voor dan je wellicht denkt. En het vervelende van die valkuilen is, dat er ook daadwerkelijk problemen door ontstaan. In deze blog behandel ik daarom 5 belangrijke valkuilen in je cashflowoverzicht. Trap er niet in!

valkuilen in je cashflowoverzicht - omgevallen pot met munten

1. Btw

Een hele lastige, maar helaas vaak voorkomende fout. Er is een jaarplan gemaakt met omzet, kosten en investeringen, maar er is onjuist (of erger nog: geen) rekening gehouden met de btw. Dit geeft een vertekend beeld op de cashflow. Maar hoe voorkom je dit? Maak een zogenaamd verloopoverzicht, waarin de af te dragen btw, verminderd met de btw over inkopen (kosten, voorraadinkoop en investeringen) laat zien wat je aan het einde van een maand of kwartaal moet afdragen aan btw. Zo krijg je een helder beeld van je cashflow.

2. Te optimistisch

Het is goed om optimistisch te zijn, maar een ‘reality check’ van het jaarplan is onontbeerlijk. Betalen debiteuren echt altijd op tijd? Wat gebeurt er als de omzetgroei vertraagt? Dit voorkom je door nog eens kritisch naar het plan te kijken. Maar ik adviseer ook vooral om een tweede plan te maken, waarin je misschien wat voorzichtiger bent, kosten terugbrengt of investeringen uitstelt. Bekijk eens wat de impact van zo’n tweede plan op je cashflow is.

3. Ontbrekende samenhang

De valkuilen staan niet in volgorde waarin ze het vaakst voorkomen. Als ik dat wel zou doen, staat deze misschien wel op nummer 1. Een mooie omzetgroei in het vooruitzicht, maar geen personeel (kosten) om die groei te realiseren, of geen machines om de producten te maken. Een hogere afzetprognose, maar geen logistiek (kosten) om de producten te verzenden. Of andersom, de nieuwe machine wordt wel gekocht, maar een omzetgroei ontbreekt. Voorbeelden genoeg waarin kosten en opbrengsten niet op elkaar afgestemd zijn. Allemaal zaken die van belang zijn bij het goed inzichtelijk krijgen van je cashflow.

4. Een ondoordacht plan

Hiermee bedoel ik met name het deel van het plan waarin de omzet geraamd wordt. Natuurlijk, het is waarschijnlijk dat een deel van de omzet jaarlijks terugkeert. Maar plant jouw groei vanzelf nieuwe projecten? Stel je eens de kritische vraag hoe je denkt die groei te realiseren. Heb je alles in huis om dat voor elkaar te krijgen? De mensen, de kennis, de organisatie? Dus de vragen die ik in dit kader aan jou wil stellen, zijn: Wat ga jij doen om die groei te realiseren? En welke effecten heeft dit op je cashflow?

5. Investeringen en financieringen

Investeringen zijn uitgaven die op één moment gedaan worden, maar voor een lange periode gebruikt gaan worden. Voor een juist inzicht in je cashflow is het belangrijk om je investeringen niet te vergeten! Datzelfde geldt voor financieringen, en dan met name de aflossingen. Vergeet niet om ook deze betalingen mee te nemen in je cashflowoverzicht. De bank zal je dankbaar zijn!

Ben altijd kritisch

In deze blog heb ik de belangrijkste valkuilen benoemd die ik, door mijn brede ervaring, vaker ben tegengekomen bij cashflowoverzichten. Mijn advies? Ben altijd kritisch op wat je doet. Het gaat echt wel eens een keer fout. Maar van fouten kun je leren. Of het fout is gegaan, dat weet je alleen als je het plan ook vergelijkt met de werkelijkheid. Lees hier meer over in mijn blog ‘Je hebt inzicht in je cashflow – en nu?'. Wil je meer inzicht krijgen in je cashflow? Lees dan mijn blog ‘5 tips om inzicht te krijgen in je cashflow'.

Natuurlijk is het belangrijk om als ondernemer zelf een goed inzicht te hebben in je cashflow. Maar lukt het je niet om mijn tips en adviezen te verwerken in een (eigen) plan? Neem dan gerust contact met me op. Ik kijk graag samen met jou hoe we jouw cashflow inzichtelijk kunnen maken.