Prinsjesdag 2022

Op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, heeft de regering traditiegetrouw de plannen bekend gemaakt voor het komende jaar. Althans, het is even goed zoeken wat er nu concreet gaat gebeuren, want er is heel veel blijven steken in algemeenheden. Duidelijk is dat er heel veel geld in de economie gepompt wordt. Een belangrijk deel van die rekening lijkt bij het MKB neergelegd te worden. Het MKB krijgt al te maken met sterk stijgende personeelskosten, stijgende energiekosten en betalen natuurlijk net zo goed die duurder wordende producten. Daarnaast krijgen deze ondernemers nu ook nog de rekening van de regering gepresenteerd. De motor van de economie moet straks wel erg hard werken. Enkele van de maatregelen die in het belastingplan aan de orde komen, lichten we hieronder nader toe. Het zijn natuurlijk allemaal nog plannen, maar het is belangrijk om te weten welke richting we (waarschijnlijk) opgaan, zodat je tijdig de nodige maatregelen kunt treffen.

Prinsjesdag 2022

Zelfstandigenaftrek

De eerste maatregelen die met name zelfstandige ondernemers in de IB sfeer treft, is het plan om de zelfstandigenaftrek sneller af te bouwen. Het plan is om van € 6.310,- aftrek in 2022, terug te gaan naar een aftrek van € 900,- in 2027. Dit argument, dat vaak gebruikt wordt als argument om IB-ondernemer te worden, dreigt dus snel te verdwijnen.

Vennootschapsbelasting

Voor de ondernemer die vennootschapsbelasting betaalt, zijn de plannen ook niet bijzonder positief. De eerste schijf voor de vennootschapsbelasting wordt per 1 januari 2023 verlaagd van € 395.000,- naar € 200.000,-. Daarnaast stijgt de vennootschapsbelasting in de eerste schijf (dus over de eerste € 200.000,-) van 15% naar 19%. Een hele forse lastenverzwaring voor ondernemers in toch al hele dure tijden. 

Werkkostenregeling

De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt, voor de loonsom tot € 400.000,-, naar verwachting verruimd met 0,22% (naar 1,92%). Dit geeft de werkgever iets meer speelruimte om zaken te vergoeden of te betalen voor de werknemer zonder dat loonheffing verschuldigd is. Dat is een positieve ontwikkeling, als de werkgever tenminste nog de mogelijkheid heeft om extra kosten te maken! Daarnaast is het plan om de onbelaste kilometervergoeding vanaf 1 januari 2023 te verhogen naar € 0,21.

Inkomstenbelasting

Voor de werknemers is er goed nieuws! Het tarief in de box 1 wordt waarschijnlijk verlaagd. Daartegenover staat een verhoging van het tarief in box 3, met een verhoging van het heffingsvrije vermogen. Daarnaast gaat de arbeidskorting omhoog. Een beetje goed nieuws zou je zeggen, maar waarschijnlijk een doekje voor het bloeden met alle prijsverhogingen waarmee iedereen kampt.

Box 3

Een aparte vermelding verdient de belastingheffing in box 3. Iedereen weet inmiddels hoe het zit met de uitspraak van de Hoge Raad uit december 2021. Daarin werd bepaald dat de heffing in box 3 gebaseerd moet zijn op het werkelijke rendement. En wat is de oplossing van de regering? Wederom een forfaitaire heffingsregeling voor de jaren tot 2026. Verwacht wordt dat er vanaf 2026 een nieuw stelsel zal gelden. Het lijkt niet mogelijk te zijn voor onze Belastingdienst om de belastingheffing te baseren op het werkelijk rendement. Snap jij het nog? Zo niet, maak je niet druk, niemand lijkt het meer te begrijpen.

Naast bovengenoemde plannen zijn er nog veel andere plannen die gepresenteerd zijn. Het wordt afwachten wat er werkelijk van terecht gaat komen. Wij blijven de ontwikkelingen uiteraard op de voet volgen en delen de informatie en onze kijk daarop zo snel mogelijk met jou!