Wet ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’

Een mondvol, deze nieuwe wet. Maar wel eentje met vergaande consequenties voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) die leent van de eigen vennootschap.

Wet Excessief lenen bij eigen vennootschap

Vanaf 1 januari 2023 treedt deze wet in werking en zorgt ervoor dat een DGA die een schuld heeft van meer dan € 700.000,- aan zijn/haar vennootschap, hierover belasting gaat betalen. Die belasting bedraagt 26,9% over het bedrag dat de grens van € 700.000 overschrijdt. Ook geld dat is uitgeleend aan bijvoorbeeld kinderen en/of ouders van de DGA en/of zijn of haar partner tellen mee. Leningen voor de financiering van de eigen woning tellen dan weer niet mee.

De toetsdatum is 31 december 2023. Dit betekent dat de DGA tot en met 31 december 2023 de tijd heeft om de schuld aan de vennootschap te verminderen. Vermindering van de schuld aan de eigen vennootschap kan bijvoorbeeld via aflossing, uitkeren van dividend (en deze verrekenen met de schuld) of herfinanciering via een bank. Let er wel op dat bij uitkering van dividend ook belasting (box 2) verschuldigd is. 

Wij letten het komend jaar speciaal op het bestaan van deze situatie bij een DGA, maar uiteraard kun je ook zelf contact opnemen indien je er nu al meer over wilt weten.