Duidelijkheid over rechtsherstel voor ‘niet-bezwaarmakers box 3’

Een wat cryptische titel wellicht voor sommigen, maar dit thema gaat over de grote groep belastingbetalers die geen bezwaar hebben ingediend tegen de box 3 heffing over de jaren 2017-2020. 

niet-bezwaarmakers Box 3

Zoals misschien bekend heeft de Hoge Raad vorig jaar de groep bezwaarmakers, die tegen de belastingheffing in box 3 bezwaar hadden gemaakt, in het gelijk gesteld. Deze groep moet gecompenseerd worden voor de box 3 heffing op grond van het fictieve rendement over het box 3 vermogen. Niet-bezwaarmakers bleven echter met lege handen achter. Voor die groep hoefde geen correctie te worden toegepast, zo bepaalde de Hoge Raad vervolgens in mei 2022. 

Verder procederen

Laatstgenoemde uitspraak is echter reden geweest om verder te procederen en, lang verhaal kort, staatssecretaris van Rij heeft aangegeven dat ook de groep ‘niet-bezwaarmakers’ in aanmerking komt voor herstel. Op dit moment loopt er nog een procedure 'massaal bezwaar plus’. Als de uitkomst van deze procedure is dat dit rechtsherstel geboden moet worden, ongeacht of iemand wel of geen bezwaar heeft gemaakt, wordt ook deze groep mensen gecompenseerd.

Daarom hoeft er op dit moment geen verzoek om ambtshalve vermindering meer te worden ingediend, als je dat tot op heden nog niet had gedaan. Dat was namelijk, tot nu toe, de enige mogelijkheid voor de niet-bezwaarmakers om alsnog hun gelijk te halen. Het is nu dus gewoon afwachten wat er uit de procedure komt.

Overigens is het lang niet voor iedereen interessant om bezwaar te maken. Voor belastingbetalers met relatief veel vermogen in beleggingen en verhoudingsgewijs beperkte saldi op bankrekeningen, is het vaak helemaal niet gunstig om bezwaar te maken, omdat de nieuwe heffing ongunstiger uitvalt.