De liquiditeitsprognose – korte en lange termijn

Ook dit thema keert regelmatig terug in onze communicatie. ‘Cash is King’, blijft een veel gehoorde uitspraak in ondernemersland en dat blijft ook zo.

Wel heb ik gemerkt dat er vaker verwarring ontstaat over die liquiditeitsprognose, de bruikbaarheid en het niveau van detail dat gebruikt wordt. Daar wil ik in deze blog even bij stilstaan.

De liquiditeitsprognose – korte en lange termijn

De liquiditeitsprognose kent namelijk veel vormen. Vaak is die vorm en het niveau van detail afhankelijk van de tijdsduur waarover de prognose wordt opgesteld. Dat bepaalt vaak het niveau van detail en de mate van gebruik van een prognose. Grofweg zijn er drie varianten:

1. De ‘ultrakorte’ variant

Dit is een prognose die slechts een hele korte periode bestrijkt. Denk dan aan de periode van één maand, soms wel korter. Deze prognose is vaak heel simpel in opzet en over het algemeen een opsomming van betalingen die in de komende weken/maand gedaan moeten worden. Daar worden de ontvangsten tegenover gezet, vaak op basis van de betaaltermijn en -ervaring met een klant. Je ziet deze vorm heel vaak bij onderneming die erg krap bij kas zitten en heel zorgvuldig moeten omgaan met hun geld. De prognose wordt simpel opgezet in een Excel sheet en is niet meer dan een opsomming van openstaande inkoopfacturen en te ontvangen verkoopfacturen;

2. De korte termijn variant

Deze variant kenmerkt zich doordat deze een periode bestrijkt van zo’n drie tot zes maanden. Ook hier is vaak sprake van een wat krappe liquiditeitspositie, maar niet zelden wordt deze vorm gebruikt voor een stuk inzicht en gemoedsrust. Regelmatig worden deze opgezet in een spreadsheet. Deze variant is al iets complexer doordat de termijn langer is en er voorspellingen gedaan moeten worden over toekomstige maanden. Btw speelt een belangrijkere rol en moet dus juist verwerkt worden, net zoals mogelijk betaling van andersoortige belastingen. Deze vorm is meestal niet voor eenmalig gebruik, maar wordt regelmatig bijgewerkt. Deze variant is overigens erg geschikt om:

  • inzicht te houden
  • ervoor te zorgen dat je niet voor verrassingen komt te staan 
  • tijdig in te kunnen grijpen

3. De lange termijn variant

Deze variant bestrijkt vaak meer dan één jaar. De onzekerheid over toekomstige inkomsten en uitgaven is groot en is over het algemeen gebaseerd op een meerjarenprognose. Hoewel vaak opgesteld op maand- of kwartaalbasis, is deze vorm heel geschikt om met name de noodzaak voor financiering op langere termijn te kunnen bepalen. Heel vaak is dit de noodzakelijke vorm als er met een bank of andere financier wordt gesproken. Deze vorm wordt meer gebruikt bij strategische beslissingen. Niet zelden wordt de hulp van externe deskundigheid ingeschakeld.

We zien vaak dat de lange termijn variant gebruikt wordt voor korte termijn inzichten en daar loopt het dan fout. De lange termijn variant bevat niet voldoende details om korte termijn problemen zichtbaar te maken. Daarom is er vaak sprake van meerdere liquiditeitsprognoses, afhankelijk van de situatie waarin een onderneming zich bevindt en afhankelijk van de zekerheid die iemand zoekt. Dat maakt de ene variant niet onnauwkeurig en de andere variant niet te gedetailleerd is. Het maakt alleen dat je de juiste informatie krijgt bij het inzicht dat je zoekt.

Vind je dit thema belangrijk, maar is het toch te complex om zelf mee aan de slag te gaan? Dan geven wij je graag ondersteuning hierbij. Neem gerust contact met ons op.